NBC Universal Trump

Courtney Courter

Kansas

Hometown: Olathe

Age: 29